Pravidla užití

Tyto zásady definují dodržování práva na soukromí z hlediska ochrany osobních údajů pro internetový obchod provozovaný na doméně www.KMPshop.cz a internetovou firemní vizitkuprovozovanou na doméně www.KMP.cz.

S osobními údaji, které jsou zpracovávány v souvislosti s využíváním tohoto internetového obchodu a firemní vizitky, nakládáme v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Klademe velký důraz na dodržování všech norem důvěrnosti a zabezpečení při nakládání s osobními údaji. Za dodržování takových norem na stránkách, na které odkazujeme, však jakoukoliv odpovědnost nepřebíráme. Před přidáním odkazu na cizí stránky tyto prověřujeme jak z hlediska závadnosti obsahu, tak z hlediska technické bezpečnosti pro návštěvníka, za obsah ani bezpečnost však odpovědnost dále nepřebíráme. Na našich stránkách nejsou umístěny žádné skryté, či podvržené odkazy.

Ke zpracování statistik návštěvnosti tohoto internetového obchodu využíváme nástroje Google Analytics a další nástroje určené pro operační systém Linux a webový server Apache. Tyto nástroje třetích stran sledují a dlouhodobě uchovávají údaje pro statistické vyhodnocování návštěvnosti, včetně údajů o IP adrese, jejím umístění, použitém operačním systému, použitém prohlížeči internetových stránek, hledaných výrazů, délce návštěvy, mapě prokliků, zdroji návštěvy a podobně.

Internetový obchod dále využívá technologii cookies. V technickém zařízení, ze kterého je tento internetový obchod prohlížen, jsou ukládány a uchovávány data o prohlížení tohoto internetového obchodu.

Poskytovatelé technického prostoru, na kterém jsou internetový obchod a firemní vizitka umístěny a poskytovatelé internetové konektivity dále mohou nezávisle na naší vůli shromažďovat a uchovávat další osobní údaje vznikající při prohlížení tohoto internetového obchodu. Takové údaje mohou zpřístupnit pouze v případě a v rozsahu, který ukládá zákon.

Vytvořením objednávky v tomto internetovém obchodě dochází k dalšímu získávání osobních údajů. Krokem potvrzení objednávky vyjadřujete souhlas s „Obchodními podmínkami“ a se zpracováním osobních údajů v souladu s „Obchodními podmínkami“.

V případě změn zásad ochrany osobních údajů pro internetovýc obchod a firemní vizitku budou takové změny uvedeny „Obchodních podmínkách" či na této stránce.